Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Организация на учебния ден в ПГ „Васил Левски” гр. Кърджали - полудневна.

 

1. Дневно разписание на часовете:

ЧАС

ВРЕМЕТРАЕНЕ

1

8:00 - 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

10:55 - 11:40

5

11:50 - 12:35

6

12:45 - 13:30

7

13:40 - 14:25

 

 

2. Продължителност на учебните часове и почивки: 

  • По теоретични предмети: 45 минути
  • По учебна практика: 45 минути
  • По производствена практика: 60 минути
  • Продължителност на междучасие: 10 минути
  • Продължителност на голямо междучасие: 20 минути

3. Начало на учебния ден - 8:00 часа.

4. Край на учебния ден - 14:25 часа.