Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Училищен и регионален кръг  на състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач ма МПС”

 

           С много настроение и пожелание за достойна надпревара на 14 и 20 февруари 2019 година в Професионална гимназия „Васил Левски”- Кърджали се проведе училищният кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”.Това състезание е и в чест на 146 години от обесването на патрона на нашето училище Васил Левски. В него участваха шест от най-добрите ученици от 12 и 11 клас, специалност „Автотранспортна техника”.           

          Състезанието беше инивидуално и всеки състезател показа своите знания и умения в четирите му етапа. Учениците получиха възможност да демонстрират придобитите знания, практичски умения и компетентности за изпълнение на автомонтьорски операции и управление на автомобил, както и да изявят формираните в процеса на обучението качества- комуникативност, дисциплинираност, прецизност и точност. Надпреварата бе изключително оспорвана и всеки от състезателите се стремеше да завоюва челното място.

В оценяването на учениците се включи и Исак Ананиев Диамандов управител на фирма „Диаманд - 2012”ЕООД, занимаваща се с диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили и с извършване на годишни технически прегледи на автомобили.

          Четирима от класираните ученици:  Сали Гюрсел Хайрула, Еркан Ерджан Риза, Октай Орхан Мехмед, Ашкън Евгениев Маринов взеха участие в регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ , което се проведе на 14 и 15 март в Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив. Нашите ученици бяха достойни противници на останалите 11 професионални училища от Южен регион. Чрез превърналите се в традиция участия в национални състезания, ПГ „Васил Левски“ гр. Кърджали предоставя  на учениците възможност за творческа изява на натрупаните знания и изградените умения и компетентности по усвояваните професии. В усилена надпревара нашите участници завоюваха отборно 7-мо място, а в комплексното класиране останаха на 8- мо място. Наградени са със сертификати за участие.

          

 

 

 

Гимназия „Васил Левски” посвети цяла седмица на своята патрон

19.02.2018 година

           

http://www.novjivot.info/2018/02/19/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-% D0% В2% D0% B0% D1% 81% D0% B8% D0% BB-% D0% BB% D0% B5% D0% В2% D1% 81% D0% BA% D0% B8-% D0% BF% D0% BE% D1% 81% D0% В2% D0% B5% D1% 82% D0% B8-% D1% 86% D1% 8F% D0% BB /

 

Ето и победителите в конкурса за есе „Левски и Европа днес”

http://www.novjivot.info/2018/02/19/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5/

В първа група – от 7 до 11 години 

Милла Рачева – 8 г., от Казанлък  – първо място

Айтунч Мустафа – 9 г. – второ място

Георги Раленков – 8 г., от Панагюрище – поощрение;

Втора група – от 12 до 15 години

Атанас Ников – първо място

Ачеля Мустафа – поощрение;

Трета група – от 16 до 19 години 

Ариф Ариф – ПГ "Васил Левски" гр. Кърджали, ПЪРВО МЯСТО

Рузие Мустанчева, от с.Чорбаджийско – поощрение

 

Ариф Ариф: „А в твоето тефтерче въпросите си остават и до днес?!“

Левски и Европа днес

http://www.novjivot.info/2018/02/19/%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82/

 

 

Спортът е здраве

            Месец май е изпълнен с много събития и празници. През този одухотворен месец не забравихме и спорта. На 23.05.2017 г. в Професионална гимназия „Васил Левски“ се проведе спортен празник. Участваха ученици от девети, десети и единадести клас.

             През цялото време те играха всеотдайно и истински се вълнуваха от резултата. Показано беше завидно майсторство при вкарването на головете, но  и вратарите често спасяваха опасни удари. Затова след оспорвана борба срещата завърши с равен резултат, след което бяха изпълнени дузпи. Тук вече проличаха добрите голмайстори и отборът на единадесетокласниците победи с повече реализирани удари. Те отнесоха със себе си заслужена награда – футболна топка.

            Публиката прекара един забавен ден на училищното игрище и през цялото време аплодираше съпричастно. Винаги е добре да разнообразим със спорт нелекото се ежедневие. Затова си обещахме, че пак ще повторим този весел спортен празник, така необходим за нашия жизнен тонус. 

 

 

 

В динамична, атрактивна и оспорвана надпревара

ученици от ПГ „Васил Левски” гр. Кърджали

достойно защитиха името на училището

в регионални и национални кръгове на състезания

                            През месец март 2017 г. ученици от ПГ „Васил Левски” гр. Кърджали участваха в регионални и национални състезания организирани от МОН, професионалните гимназии и бизнеса. 

                            Шукри Мехмед и Мустафа Мустафа ученици от XI клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ” представиха гимназията на заключителния етап на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”, което се проведе в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” в гр. Горна Оряховица. Състезанието се признава за приемен изпит в ТУ – Габрово, ТУ – София, ТУ – Варна, ТУ „Ангел Кънчев” – Русе и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София.

                           Отбор от четирима дванадесетокласници от специалност „Автотранспортна техника” участва в регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, което се проведе в ПГ по техника и технологии в гр. Смолян. Състезателите Митат Мюмюн, Мющеба Тоска, Синан Карагьоз и Тамер Мустафа показаха борбен дух и бяха достойни противници на останалите 10 отбора от Южна България. Учениците показаха придобитите в процеса на обучението им професионално-личностни качества като комуникативност, дисциплинираност, етичност и работа в екип. Отборът  се класира на второ място в категорията „Най-добър млад автомонтьор”и на второ място в комплексното класиране „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. Ученикът Митат Мюмюн зае   второ място за индивидуално участие в категорията „Най-добър млад автомонтьор“ . Участниците получиха купи, медали и сертификати.

                             Ръководството на Гимназията, както и преподавателите по теория и практика се гордеят с постиженията на участниците в състезанията и им пожелават успешна реализация в избраната професия.  

                            Чрез превърналите се в традиция участия в национални състезания,  ПГ „Васил Левски” гр.  Кърджали предоставя на учениците възможност за творческа изява на натрупаните знания, изградените умения и компетентности по усвояваните професии.  

 

             

Фантазия, вкус и усет към красивото и оригиналното

           На 30.01.2017 година ученици от Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Кърджали и техните родители участваха в поредното събитие по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ - фаза I който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Групата по интереси „Цветни идеи от нищото“ се състои от 10 ученици от ХІ клас с усет към красивото, с идеи и технически представи. Заниманията се провеждат с интерес и желание. В продължение на около 3 месеца момчетата от групата изработвиха различни изделия от вече ненужни материали. За Коледа и Нова година подготвиха елха, картички и украса. От стари вестници и списания изработиха моливници, панерчета и купички. Есента с красивите й багри дадоха идея за свещници и картина от есенни листа.

            Невъобразима е фантазията на децата. Те проявяват вкус и разбиране към оригиналното и изобретателството. И не само това. Техническите умения, които се изискват са налице. С колко сръчност и точност боравят с материалите, изпипват детайлите и оформят творенията си. Разбира се, значение имат и добре усвоените уроци, преподадени с любов. Толкова е интересно да разбереш как става, да го пресътвориш и видиш, че работи.

            На представената изложба момчетата показаха и изделия изработени със страст и въодушевление, което бе интересно и за съучениците им. Изработеният мотор от кенчета предизвика небивало вълнение и от страна на гостите, а изработените пистолети от хартия дадоха повод  да се проведе състезание по стрелба по пласмасови чашки.

           Изложбата е преодоляна под знака на възхищението и ентусиазма. Учителите от останалите класове и групи изразяват желание да се включи и те влекате, след като се изработят изделия.

            В Професионалната гимназия „Васил Левски“, ние учители, винаги сме се погрижили за добри идеи и стремеж към учене и израстване на личностни способности. Благодарение на проекта „Твоят час“ е получената чудесна възможност да развиете естествените заложби към учениците и творчеството на учениците. Няма нищо по-добро удовлетворение от това, за което се споменава, както и да се разбере каквато и да е съседка на красотата и хармонията като самата самовъзвъзрастна се природа.