Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

История и традиции

Техникумът по механотехника "Васил Левски", днес Професионална гимназия "Васил Левски", е открит на основание заповед № I-3022/30.VI.1959 г. на Министеството на народната просвета.
На 01.Х.1959 г. отваря врати за първите си ученици в 5 паралелки със специалности:

  • Технология на машиностроенето - студена обработка
  • Технология на машиностроенето - топла обработка
  • Двигатели с вътрешно горене

През 1986 г. започва подготовката за издигане на бюст-паметник на Васил Левски, който се открива тържествено на 17. VII. 1987 г. в чест на 150-годишнината от рождението на Апостола. Автори на паметника са скулпторът Петър Плосков и арх. Миролюб Попов.

През 2000/2001 учебна година се обединяват Техникум по механотехника и Техникум по металургия и минна промишленост в Професионална гимназия "Васил Левски".

50-годишен юбилей

На 04. 11. 2009 година ПГ „В. Левски” тържествено отбеляза своя 50 – годишен юбилей. По повод на събитието в гимназията, обединила в себе си ТМТ "Васил Левски", СПТУ по машиностроене „Петър Мирчев”, ТЦМ „Г. С Раковски” и СПТУ по минна промишленост "Пеньо Пенев", под ръководството на инж. Нина Терекиева – настоящ директор, се проведе трескава подготовка.

Организирани бяха спортни състезания, състезания по професии, майсторско управление на автомобил, конкурси. Обособени бяха кътове с историята на училището. Издаден бе юбилеен вестник, който отрази миналото и настоящето на учебното заведение.

Тържеството започна в двора на училището и продължи в Дом на културата. В трогателно слово инж. Нина Терекиева с вълнение разказа за половинвековната история на ПГ „В. Левски”. Тя благодари на всички, които са допринесли през годините за развитието на училището. Бивши учители и възпитаници с умиление си спомниха за преживените години в техникума. С трепетно вълнение възпитаници на първия випуск целунаха училищното знаме. Гости на тържеството бяха народният представител Цвета Караянчева и областният управител Иванка Таушанова.
Празникът продължи с коктейл, на който бивши и настоящи директори, учители и възпитаници си пожелаха нови срещи и бъдещи успехи на гимназията.

Настояще

ПГ "Васил Левски" е професионална гимназия с държавно финансиране. Тя отговаря на съвременните изисквания за обучение на младите хора, както с усъвършенстването на материалната база, така и с реализирането на проекти от национално и европейско ниво.