Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Материална база

ПГ "Васил Левски" има богата материална база. Разполага със специализирани кабинети и компютърни зали.

Гимназията е оборудвана с нов компютърен кабинет и лицензиран CAD софтуер от ИЖЕ - КСАР - Болкан, реализиран по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" - "Професионалисти с бъдеще".

Училището притежава кабинет по учебна лаборатория - Двигатели с вътрешно горене.

 

Гимназията има и кабинет по Безопастност на движението, в който учениците изучават Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане.


По програма "Модернизиране на системата на професионалното образование" се оборудва и работилница по стругарство, като резултат от проект "Партньорство с бизнеса - самочувствие, качество, реализация".

Обзаведени са мултимедиен кабинет и два компютърни кабинета с нова техника за обучение в часовете по информационни технологии и информатика.

Още за материална база