Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Ваканции

График на учебното време за 2020/2021 учебна година

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл.         есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл..       коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.        междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.        пролетна за І - ХІ клас 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.        пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни:

19.05.2021 г.       - ДЗИ по Български език и литература

21.05.2021 г.       - втори ДЗИ

25.05.2021 г.       - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г.       - НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г.        - НВО по математика в края на VII и на Х клас 

3. Начало на втори срок:

04.02.2021 г.          - I – ХIІ клас 

4. Край на втория учебен срок

14.05.2021 г.   -  ХІІ клас (13 учебни седмици)

30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)