Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

 • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
 • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

За зрелостниците

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

ГРАФИК

за ДЗИ и Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

за учебната 2020-2021 година

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 

- сесия май - 2021 година:

01.03.2021 г. – 19.03.2021 г. 

- сесия август 2021 година:

01.07.2021 г. – 16.07.2021 г. 

Получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ

- сесия май 2021 година - до 18.05.2021 г. 

- сесия август 2021 година - до 23.08.2021 г.

Дати за провеждане на ДЗИ

- сесия май - юни  2021 г. 

Български език и литература - 19.05.2021 г.

Втори държавен зрелостен изпит - 21.05.2021 г.

- сесия август - септември 2021 г.

Български език и литература - 26.08.2021 г.

Втори държавен зрелостен изпит - 27.08.2021 г.

Държавни изпити за придобиване степен на профисионална квалификация

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за XII клас за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация 

 - За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит - част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 година. Сесия януари

 • За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2021 г.

 - За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:

 • Сесия юни-юли – 04.06.2021 г. 
 • Сесия септември – 09.09.2021 г.

- За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията за първа или втора степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:

 • Сесия юни-юли – 19.07.2021 г.
 • Сесия септември – 09.09.2021 г. 

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

- За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 година

Сесия януари

 • Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г 

- За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:

Сесия юни-юли

 • Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2021 г.
 • Срок за подаване на заявления за първа степен – 14.06.2021 г.

 Сесия септември

 • Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.