Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

На борба със обездвижването и неговите последствия

           През тази седмица премина представителната изява на групата по интереси ,,Спорт, Красота, Здраве‘‘ към проект ВG 05М2QPOO1- 2.004-0004 развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (твоя час). Проектът се финансира от оперативна програма(наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни инвестиционни фондове.

           Присъстваха родители, учители и други поканени гости. Сред публиката беше г-жа инж. Нина Терекиева директор на училището. Венцислав Николов е ръководител на групата който е преподавател по физическо възпитание и специалист по изправяне на гръбначните изкривявания. В наше време изключителен проблем представляват затлъстяването и неправилната телесна стойка, която води до необратими гръбначни изкривявания. Непримиримата битка с тях поведе младият радетел на красотата и спортния дух. През учебната година той работеше за преодоляване на придобитите телесни недъзи, от който страдат почти всички младежи.

           В началото на изявата пред публиката застанаха членовете на групата. Невъзможно беше да не се зарадва погледът от стройните редици на учениците в клуба. Положения труд личеше . При тях вече не се забелязваха проявите на принудително неправилно седене. Сколиоза, кръгло- вдлъбнат гръб , птичи гърди бяха изчезнали в небитието. След стотиците упражнения и редовното физическо раздвижване гръбначните изкривявания вече не са неразрешими проблеми. Учениците показаха някои от най-ефикасните физически упражнения. Дори на публиката и изпукаха костите от тях. В такива моменти на всички ни се появява желание да се раздвижим и ние.

        Това е расковничето. Повече движение, спорт и здравословно хранене! Участниците и техния ръководител проведоха беседа на тази тема.

        Накрая на доброволен тест се подложиха част от присъстващите в залата десетокласници. За съжаление при тях се откриха отново опасните изкривявания и недостатъци. Ясно е, че ще трябва да се работи и догодина. Ясно е и това, че ако включим спорта и гимнастиката в своето ежедневие ще се радваме на красиви и силни тела.

Възможността ни е дадена: Остава само да се възползваме от нея.

 

Знам и мога, защото научих!

 

                        Успешно завършиха заниманията по проект „Твоят час“ в ПГ „Васил Левски“ – гр.Кърджали. Проект BG05M2OP001-2.004- 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                        Последните две представителни изяви показаха, че и в двете направления, по интереси и с обучителни затруднения, усилията не са били напразни и резултати от проведената работа има.

                       Първо беше изявата на клуб „Питагор“ – група за преодоляване на обучителните затруднения по математика с ръководител Елена Димитрова. Тя премина под надслов „Знам и мога, защото научих“. Представени бяха много забавни игри, викторина, математическа кръстословица и тестове. Показана беше презентация, която запозна присъстващите с живота на световно известни чужди и български математици. Решеният от участниците тест респектиращо беше проверен от ученик от по-горен клас, явно заслужил тази чест. Викторината и кръстословицата също предизвикаха много емоции и ентусиазъм. Когато накрая всички точки бяха събрани се получи равен резултат, защото и двата отбора „Знам“ и „Мога“ бяха учили равностойно и се представиха еднакво силно в състезанието.

                       Само няколко дни след това беше изявата и на групата по интереси „Фотографи в действие“ с ръководител Росица Делчева. Те бяха решили не с думи, а с дела да покажат своята работа. Часове преди събитието се наблюдаваше предварителната подготовка – в кабинет №3 се подреждаше фотографска изложба. Още с влизането в залата големите, поставени в рамки фотографии, грабваха окото. Изложбата беше озаглавена „Аз и моето училище“. На всяка снимка се виждаше миг от живота на училището и неговата дейност – запечатани завинаги от фотоапаратите на младите любители. Отделно имаше още много снимки в албуми и на табло. Те говореха сами за себе си. В приятна, дружеска атмосфера, с откровен разговор за това какво им харесва и с какво биха се занимавали догодина премина и тази последна изява. Такива публични изяви се превръщат в истинско тържество за училищния живот. Учениците се радват да покажат наученото, да победят в надпреварата и да получат заслужено наградите си.

                     Проект „Твоят час” дава тази възможност. Ценните часове, прекарани в училище, дават своите резултати и участниците в групите започват да разбират и най-трудното. Всичко може да се превърне в забавление, когато е преподавано от добри и иновативни учители, организирани в един хуманен и нужен за децата проект.

 

 

 

Творим красота и хармония

 

            На 07.06.2017 година ученици и гости от Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Кърджали  участваха в поредното събитие по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ - фаза I, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Групата по интереси „Цветни идеи от нищото“ се състои от 10 ученици от ХІ клас с усет към красивото, с идеи и технически представи. Заниманията се провеждат с интерес и желание. В продължение на цяла година момчетата от групата изработваха различни изделия от вече ненужни материали. За Коледа и Нова година подготвиха новогодишни украси. . Есента с красивите й багри дадоха идея за свещници и картина от есенни листа, а ненужните вече списания и вестници се превърнаха различни, интересни изделия.

            В часовете учениците проявиха своето творчество и фантазия в различни насоки от техниката. Изработените вертолети, самолети, мотори и пистолети показаха че фантазията им е без граници. Запознавайки се с различните техники като релеф, папиемаше и др. учениците с усет и желание предлагаха различни идеи за тяхното осъществяване.

           Изложбата премина под знака на възхищението и ентусиазма. Ученици от другите класове и групи изразиха  възхищението си от представените на изложбата изработени изделия. Самите те пожелаха да се включат в такъв клуб, където може да се твори и фантазира безкрай.

В Професионална гимназия „Васил Левски“, ние учителите, винаги сме подкрепяли добрите идеи и стремежа на учениците към изява  и израстване на личните способности. Благодарение на проект „Твоят час“ получихме чудесна възможност да развием естествените заложби към учене и творчество на учениците. Няма нищо по-удовлетворяващо от това да осъществяваш идеите си и да виждаш как мечтата ти да създаваш се сбъдва, как от ненужни и безполезни отпадъци сътворяваш красота и хармония.

 

 

 

Зрелостниците на ПГ „Васил Левски“ работят за успеха си на матурата

             От месец ноември в ПГ „Васил Левски“ град Кърджали се работи по проект BG05М2ОП001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)-фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            На 02.05.2017 г. се проведе представителна изява на групата за подпомагане и преодоляване на обучителните трудности „Подготовка за матурата по български език и литература“.

            Изявата имаше за цел да представи постигнатите успехи и конкретното участие на всеки ученик. На събитието присъстваха гости, учители и родители.

            В подходяща обстановка, с цветя и  музика, напомняща предстоящите абитуриентски балове, учениците показаха пред присъстващите усвоените от тях знания.

            Предложен беше примерен тест по български език и литература, идентичен с матурата. Учениците го решиха устно и пред всички. Въпрос след въпрос, участниците в групата намираха верните отговори и даваха обяснение за избраното решение. Така бяха повторени още веднъж изучените правила по правопис, граматика, лексикология и пунктуация. Работено беше и по въпросите с отворен отговор. Всеки зрелостник имаше възможност да се изяви.

            Последният въпрос, който би отнел много време, беше подробно разяснен и обсъден. След него, учениците получиха интересна задача – да съставят текст за покани към директора и учителите по случай предстоящия абитуриентски бал. Присъстващите гости бяха изненадани от прочувствените мисли и топлите слова на признателност, с които дванадесетокласниците изразиха емоциите си.

            Докато те творяха краткия, но предизвикателен текст, гостите успяха да разгледат помощните материали, използвани за обучението и портфолиото на всеки участник.

           Накрая беше избран текстът, който да бъде написан на поканите към директора и учителите. Удовлетворени от показаните знания и решени да се борят до край за по-висока оценка, учениците изразиха своята благодарност към инициаторите на проекта и към своя ръководител.

 

 

Да опознаем света, за да разберем колко е безкраен

                       На 08.06.2017 г. в ПГ „Васил Левски“ се проведе представителна изява на учениците от група за „Преодоляване на обучителни затруднения по география и икономика и разширяване на географската култура на учениците“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Гости на събитието бяха инж.Нина Терекиева, директор на училището, инж. Савка Ганева – председател на Управителния съвет на проекта, родители, учители и други поканени лица.

            Изявата премина по интересен начин, като под различни форми бяха показани усвоените от учениците знания. В началото беше представена презентация, изработена с тяхно участие, която ни пренесе в зората на появата на географията. Разбрахме от къде идва названието й, кои са първите личности, които я оформят като наука, значението на великите географски открития. Научихме как още в най-дълбока древност човекът е обичал да пътешества, да открива нови светове, да преодолява морето и океана с ненаситна жажда за знания. Въпросът, какво има зад хоризонта, винаги е вълнувал хората и те не са се страхували да проверяват отново и отново, за да стигнем днес до колосалната представа за цялата Вселена. Любопитно бе да разберем и каква е ролята на българските учени – географи, а също и на българските мореплаватели и пътешественици. На фона на приятна музика, звучаща някога в популярното телевизионно предаване „Атлас“ пропътувахме пътя на географското развитие с голямо любопитство и не ни се искаше виртуалното ни пътешествие да приключи.

            След това ни завладяха още по-интересни игри: викторина, свързана с географски понятия; решаване на кръстословица; подреждане на пъзел от картата на Европа върху екрана на компютрите и решаване на интерактивен тест по география.

            Оживено и оспорвано преминаха състезанията. Точките бяха сумирани и накрая се откроиха следните победители: на първо място – Гюрджан Ибадула и Еркан Риза; на второ място – Октай Мехмед и на трето място – Мирослав Календжиев.

             Учениците показаха, че ненапразно са посещавали часовете по проект „Твоят час“. Заедно с основните знания, тяхното желание за нови географски открития се запали завинаги. Накрая победителите получиха интересни награди, а всички опитаха вкусната почерпка на ръководителя на групата – инж. Валерия Кирякова-Маринова.

            „Опознай родината, за да я обикнеш“ е казал поетът! „Опознай света, за да разбереш колко е безкраен“, бихме казали ние след тази прекрасна публична изява, на която присъствахме с удоволствие.

 

 

 

 

 

Преоткриваме отново света в групите по интереси към проект „Твоят час“


        В Професионална гимназия „Васил Левски“ се проведоха две представителни изяви в групите по интереси „Спорт, красота, здраве“ с ръководител Венцислав Николов и „Фотографи в действие“ с ръководител Росица Тинчев по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

         Темата на представителната изява в първата група беше „Лечебна физкултура и йога“. Учениците изпълняваха заданията с много ентусиазъм. Те представиха упражнения за профилактика и корекции на гръбначните изкривявания. Показано беше как да се изгради правилна стойка и телодържание. Всички зрители останаха възхитени от упоритостта, с която се изпълняваха правилно изискванията, водещи до физическа красота и здраве. Човек започва да диша по-леко дори само като ги наблюдава. Не се изисква много за да си силен, в добро здраве и с хармонично телосложение. Нашите ученици постигат резултати в това отношение чрез участието в групата „Спорт, красота, здраве“ по проект „Твоят час“.

        Представителната изява на групата „Фотографи в действие“ имаше за цел да покаже постигнатото през изминалия период. Представени бяха снимки и презентация, илюстрираща темите, по които са работили: „Есен е“, „Аз и моята група“, „Моят град през моя поглед“, „Архитектура. Забележителни сгради“, „Исторически паметници“, „Моят най-добър приятел“, „Моето училище и класна стая“, „Градът в навечерието на Коледните празници“ и „Красотата на зимата“.

         Колко красив може да изглежда светът през обектива? Цветовете са толкова ярки и всичко е много по-цветно отколкото в реалността. Да откриеш голямото значение на малките неща – червената калинка, пожълтялото листо или пъстрата птичка – това може да направи само един фотообектив.

         От друга страна, толкова е приятно да се скиташ с приятелите и любимата учителка из забележителностите на града и природата. Това е истинско щастие! Проект „Твоят час“ дава тази възможност и учениците добре осъзнават тази привилегия. Затова те искат да научат много повече. Сами бяха издирили мисли на известни фотографи, които определят фотографията като изкуство и наука.

        Неусетно, все повече ги привлича това занимание. То вече е тяхно любимо хоби и страст. За следващата изява ще се постараят още повече и това ще бъде тяхната цел в часовете, които им предстоят по проект „Твоят час“.

 

 

Да се подготвим за бъдещето

         На 30.03.2017г. в Професионална гимназия „Васил Левски“ се проведе поредната дискусионна среща с  родители на  учениците от клуб „Питагор“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване  мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

        Темата беше: „Професиите на бъдещето“. Ученици и родители с любопитство  очакваха да разберат кои са предполагаемите професии на бъдещето. В тази връзка  много актуално стоеше изписана на дъската мисълта на Франклин Рузвелт: „Може да  не можем да подготвим бъдещето за децата си, но поне можем да подготвим децата  си за бъдещето“. Наистина! Нали това е целта на нашето образование – да подготвим  децата за бъдещето!

         С голям интерес беше изслушано есето „Моят свят след 10 години“. Тук беше даден простор на размислите за един по-добър и по-справедлив свят, където човечеството няма да бъде жертва на глобализацията, а главно действащо лице! Където новите и модерни професии ще управляват индустрията с все по-удобни за човека методи, което ще го направи господар на планетата! Защото „човек звучи гордо“ и трябва да защитим тази сентенция.

          Именно в този аспект бяха подготвени и двата видеоматериала на тема: „Кои ще са най-популярните професии след 10 години“ и „Колите на бъдещето“. Стана ясно, че за професиите на бъдещето най-нужни ще бъдат предмети като математиката, информатиката и информационните технологии, биологията и химията. Фантастично звучаха названия на професии като „Дизайнер на виртуална реалност“, „Човек, който планира „умни градове““, „Анализатор на данни на  Интернет нещата“, „Инженер по роботика“, „Оператор на  дрон“. Дружни възгласи съпроводиха имената на тези нови и  нечувани досега професии, но вероятността днешните ученици  да започнат в бъдеще работа по професия, която в момента не  съществува е реална. Компаниите, които гледат в бъдещето,  отдавна държат повече на това екипите им да имат аналитични  и гъвкави умения, които да им позволят да се адаптират към  променящата се среда. Затова е нужно да се промени подхода в  обучението. Не е нужно да се запомнят тонове научна  информация. Нужно е да бъдат обобщени най-важните неща и  по възможност това да стане в интерактивна форма.

          За да подготвим днешните деца за утрешните промени е нужно да се развиват уменията им в цифровите технологии и лингвистиката. Възможно е да се въведат и нови предмети. Така ще можем да изпълним и заръката на Рузвелт – да подготвим децата си за бъдещето. Време е да променим системата на образование, а и самите ние трябва да се променим.

          В края на срещата, развълнувани от представените блестящи възможности за бъдещето на децата ни, родители благодариха на г-жа Елена Димитрова, ръководител на клуб „Питагор“ и изразиха надежда, че нужните знания за новото бъдеще ще бъдат усвоени от учениците и те ще се чувстват подготвени за промените в недалечното „утре“.

 

Проект „Твоя час“, с грижа за творческите интереси на учениците

         На 19.12.2016 година ученици и родители от Професионална гимназия „Васил Левски гр. Кърджали участваха в поредното събитие по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)- фаза I“, която се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

         Групата по интереси „Цветни идеи от нищото“ се състои от ученици от 11 клас с усет към красивото, идеи и технически поглед към нещата. Заниманията се провеждат с интерес и желание. С наближаващите Новогодишни празници  момчетата от клуба се постараха да изработят картички и други коледни украси, за да създадат празнично настроение не само на тях самите, но и на хората около тях.

        Заниманията проведени на 19. 12.2016 г. съвпаднаха с Коледния базар от инициативата „Да подарим надежда за Коледа”, което откри възможност за представяне на изработените изделия от участниците в групата и техните родители на обществеността.

       Учениците, заедно с родителите, подготвиха изделията и подредиха щанда в Дома на културата гр. Кърджали, където се проведе Коледния базар. С голям интерес граждани от града разглеждаха изделията, споделяха възхищението си от изработените картички и уменията на момчетата. В студения декемврийски ден, веселите цветове стоплиха сърцата на всички жители на гр. Кърджали.

       В часовете по проект „Твоя час“, учениците успяват да удовлетворят своето желание за творчество и изобретения. Пресъздавайки своите цветни идеи, те едновременно се трудят и отдъхват от натоварения учебен процес.

Хубаво е, когато някой се е погрижил и за насърчаване на творческите заложби и потребности на учениците!

Успешна работа по проект „ Твоят час „

         Повече от месец в ПГ „Васил Левски„ – гр. Кърджали се работи по проект BG05M20P001 – 2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им на учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза1, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.   Учениците са включени в  две направления –  групи по интереси и  групи за преодоляване на обучителните затруднения.

         Интересно в работата на този проект е провеждането на занятия с присъствието на родители и публичните изяви, където учениците демонстрират своите умения. Наскоро беше проведена родителска среща в групата с обучителни затруднения  „Подготовка за матурата по български език и литература“. Тя премина по един оригинален и интересен начин, с участието на родители, ученици и учители.

         В групата по математика „Питагор“ се проведе дискусионна среща под надслов „Математиката в моята професия“.  Родители и ученици слушаха с интерес подготвения от ръководителя на групата материал за ролята на математиката в съвременния живот. Поканен беше и специален гост – инж. Петко Якмаджиев, който показа на  учениците как в тяхната бъдеща професия се прилага математиката и колко  важно място заема тя в живота на всеки човек.

         Като гости присъстваха г-жа Терекиева – директор на училището, класния ръководител на учениците от групата и други учители и граждани. В проведената дискусия всеки имаше какво да сподели.

         В групата по интереси „Спорт, здраве, красота“ се осъществи иновационната форма за провеждане на занятие под ръководството на родител. Темата беше „Ориентиране в гориста местност и преодоляване на естествени препятствия“. С участието  на родители   учениците успяха да се ориентират с компас и да преодолеят препятствията в пресечената местност на парк „Простор“. Накрая събитието завърши с общ крос.

         Работата по проект „Твоят час“ промени живота на учениците.  Сега свободното им време е по-добре уплътнено, а допълнителните обяснения по учебния материал им дават възможност да разбират и прилагат изучените правила.

Родители, учители и ученици учат заедно в „Твоят час“

            На 14.12.2016 г. в Професионална гимназия „Васил Левски“ – град Кърджали се проведе екипна работа с родителите на ученици от група за „Преодоляване на обучителни затруднения по география и икономика и разширяване на географската култура на учениците“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 1“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Ръководителят на групата – инж. Валерия Кирякова-Маринова заедно с родителите на учениците подготвиха презентация по темата „География на селищата“. Специални гости на събитието бяха директорът на гимназията – инж. Нина Терекиева и заместник директорът по учебно-производствената дейност – инж. Савка Ганева и ученици от училището.

            Родителите влезнаха в ролята на учители и представиха по нов и интересен начин учебното съдържание. Майката на Гюрджан Ибадула – г-жа Гюлджан Али и бащата на Ашкън Маринов – г-н Ерджан Хаджимюмюн умело презентираха темата и завладяха аудиторията.

            Интерес предизвика мултимедийната викторина, която активира учениците и родителите. Всички се надпреварваха да дават отговори на въпросите и да печелят награди. Госпожа Терекиева зададе допълнителни въпроси по картата на България за дунавските градове и Еркан Риза от групата, заедно с бащата на Ашкън Маринов и помощта на публиката бързо намери и посочи градовете. Всички се убедиха, че заедно можем повече и че знанията представени под формата на игра се усвояват по-бързо. От викторината те научиха, че най-голямата опера на Балканския полуостров е в град Стара Загора, най-голямото село в България е село Айдемир, а в Поморие има музей на солта.

            Като бъдещи техници по транспортна техника, учениците от ПГ „Васил Левски“ разбраха, че е необходимо да познават не само устройството на автомобила, но и географията на селищата в България.

Не било толкова трудно!

             На 8.12.2016г. в ПГ „Васил Левски” гр. Кърджали се проведе родителска среща по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)- фаза I се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Групата е за преодоляване на обучителните затруднения под надслов „ Подготовка за матурата по български език и литература“ и е сформирана от дванадесетокласници. Предвижда се да бъдат запознати родителите с целите и задачите на проекта.

            Началото е трудно! Учениците с неохота жертват свободното си време, за да посещават предвидените часове. Родителите са заети и не могат да отсъстват от работните си места, но най-после срещата е организирана и се проведе!

            Какво удовлетворение! В края на срещата всички напущат стаята някак си приповдигнати и окрилени. Какво си случи?

            Първо учениците показаха на своите родители какво са научили. Не било толкова трудно! За всичко си има правила. А правилата могат да бъдат разбрани. После пред дъската се изправят група млади момчета – пораснали, стройни, красиви, добре облечени и започват да рецитират едно от най-завладяващите и прекрасни български стихотворения „Хаджи Димитър”.

           Родителите потръпват от гордост и се радват на талантливите си деца. Скоро и те се включват в дискусията за правописа. Задават въпроси, помагат с отговори.

           Накрая всеки от тях поема с усмивка написаната от своя син картичка с обръщение  към родителите. Там те обещават, че непременно  е ще се дипломират и това ще бъде техния подарък за грижите и труда на родителите им.

           Не е толкова трудно, възкликват всички след внимателно проследяване на урока за правописните и граматичните норми в книжовния български език. Ако се посещават редовно всички часове и се усвои материалът по български език и литература, накрая резултатът ще бъде положителен. Затова със затоплени сърца, с надежда и вдъхновение, всички напущат класната стая: „Може би ще успеем! Не било толкова трудно”