Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

СЪОБЩЕНИЕ

            Родителската среща във връзка с избор на нови членове /представители на родителите/ на обществения съвет  към Професионална гимназия „Васил Левски” ще се състои на 21.03.2019 г. от 17.00 часа в кабинет №1 на училището и ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на представители на родителите, които да бъдат включени в състава на  обществения съвет към училището.

Информация за правомощията на обществения съвет ще намерите на интернет страницата на училището www.pg.levski.idwebbg.com.

 

СЪОБЩЕНИЕ

           На 21.03.2019 г. от 17.30 часа в учителската стая на ПГ „Васил Левски” - Кърджали ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището, което ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на председател на Обществения съвет.

 

Искане за свикване на заседание за изготвяне на становище на Обществения съвет за план-приема за учебната 2019-2020 година

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

                                    Родителската среща във връзка с учредяване на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Професионална гимназия „Васил Левски” ще се състои на 26.11.2016 г. от 10.00 часа в учителската стая на училището и ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

                                   1. Избор на представители на родителите, които да бъдат включени в състава на  обществения съвет към училището.

Информация за правомощията на обществения съвет ще намерите на интернет страницата на училището www.pg.levski.idwebbg.com.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

                                    На 26.11.2016 г. от 11.00 часа в учителската стая на ПГ „Васил Левски” - Кърджали ще се проведе първо заседание на Обществения съвет към училището, което ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

                                     1. Избор на председател на Обществения съвет.