Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Покана за свикване на заседание на обществения съвет

Покана за свикване на заседание на обществения съвет

Покана за приемане стратегията за развитие на училището

Покана за изготвяне на становище по проект за бюджет на ПГ "В. Левски" за 2019 година

Покана за отчет по касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Покана за изготвяне на становище по учебния план-прием за учебната 2019-2020 година

Покана за изготвяне на становище по проект за бюджет на ПГ "В. Левски" за 2018 година

План на бюджета на ПГ "В. Левски" за 2018 г. по дейности

Покана за отчет по касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Покана за изготвяне на становище по учебната план за прием 2018-2019 година

Покана за отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Покана за отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Покана за изготвяне на становище по учебната план за прием 2017-2018 г.

Покана за изготвяне на становище по отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година

Покана за изготвяне на становище по проект за бюджет на ПГ "В. Левски" за 2017 година

Покана за одобрение на развитието на училището, съгласуване на училищния учебен план и др. за учебната 2017/2018 година