Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

Одобряване на стратегията за развитие и съгласуване на Училищните учебни планове

Становище по отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Становище по проекта за бюджет за 2020 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 година

Становище за училищния план-прием за учебната 2020-2021 година

Одобряване плана за действие към Стратегията и съгласуване на Училищните учебни планове

Избор на Председател на Обществения съвет

Становище по проекта за бюджет за 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година

Становище за училищния план-прием за учебната 2019/2020 година

Съставяне на Училищния учебен план за VІІІ клас, и план за действие през учебната 2018/2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Становище по проекта за бюджет за 2018 година

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година

Становище по училище план-прием за учебната 2018-2019 година 

Отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 

Становище по план за бюджет за 2017 година

План-прием за учебната 2017-2018 година