Прием на ученици 
за учебната 2020/2021 година

След завършено основно образование

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с цифрово програмно управление

Време и място за работа  на комисията по приема в ПГ „Васил Левски“ - от 8.30 до 16.30 часа  в кабинет № 1. 

Ваканции

30.10.2020 г. -01.11.2021 г. вкл. - есенна

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл. - междусрочна

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас

Полезни връзки

 Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа   https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата      https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ 

 https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tg

Wmod6ullcBM/view?usp:=sharing

Календар

 

Новини

 

ВАЖНО!!!

               На основание писмо с изх. №02.52-49/13.03.2020 г. на Заместник министър-председател  по икономическата и демографската политика, относно допълнителни препоръки, свързани с работата на администрацията при работа в условията на коронавирус COVID-19, ПГ „Васил Левски“ – Кърджали уведомява всички граждани, че институцията не е преустановила предоставянето на административни услуги, но е препоръчително:

               - преките контакти, свързани с посещение в ПГ „Васил Левски“ – Кърджали да се осъществяват по възможност на телефон 0361/65264 или на електронна поща pglevski@abv.bg;

               - заявяването на услуга и получаването на издадения документ да става по възможност по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Мярката е приложима при извършването на следните административни услуги, за които на сайта на ПГ „Васил Левски“ – Кърджали (в раздел „Административни услуги“) е поместена информация:

  1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
  2. Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности. 
  3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
  4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
  5. Издаване  на Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелство за валидиране на професионална квалификация.

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на Диплома за средно образование

Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване  на Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към Диплома за средно образование /в сила от 2021-2022 учебна година/

Издаване на европейско приложение към Свидетелство за професионална квалификация /в сила от 2021-2022 учебна година/